Prijavite se kako biste mogli sudjelovati na forumu.  Page: « < 1 of 1 > »
26 Nov 2009 - 20:22214
Adio pameti
U scenariju mi se pojavljuje Šime koji ne zna ni riječi hrvatskoga. Ponekad reče ponešto na engleskome. Zanima me kako se u dijalogu bilježi taj govor. Da li se piše kako se piše ili kako se izgovara ?
Hvala

26 Nov 2009 - 22:44215
Adio pameti
Dijalog na nekom stranom jeziku možete pisati na dva načina: ako se radi o scenariju koji tek treba pronaći svog producenta, tj. financijera, možete ga pisati na hrvatskom, s kraticom stranog jezika u zagradi ispod imena lika, npr.:

MARKO
(eng.)
Dobar dan!

Na taj način čitatelj scenarija, koji ne poznaje dovoljno dotični jezik, može čitati scenarij bez riječnika. Ili možete dijalog pisati direktno na stranom jeziku, ali onda on mora biti pravopisno i gramatički korektno napisan (a ne fonološki, tj. onako kako se izgovara), pri čemu će se poneki čitatelj morati služiti riječnikom. Na ovaj drugi način se spomenuti dijalog svakako mora napisati ili prevesti ako se radi o scenariju koji već ide u produkciju, jer glumcima treba dati konkretan tekst koji će izgovoriti.
Poseban je slučaj ako netko povremeno govori iskvarenim stranim jezikom, a tada se poneke rečenice ili riječi mogu napisati i fonološki, tj. onako kako se izgovaraju.

Prijavite se kako biste mogli sudjelovati na forumu.  Page: « < 1 of 1 > »


Naslovnica » Forum » Adio pameti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .