Serijalizirani igrani TV program obično se dijeli na:
1. TV-serijal, tj. (danas uobičajeno) mini-seriju: brojčano unaprijed određen niz nastavaka/epizoda (od 2 do 20 i više), koje objedinjuje jedinstveni zaplet i likovi, a raspliće se dovršenjem priče u posljednjem nastavku.
2. TV-seriju, tj. kontinuiranu seriju: brojčano neodređen niz nastavaka/epizoda u kojemu je svaki nastavak zaokružena fabularna cjelina sa zasebnim zapletom, a objedinjujuće sastavnice svih nastavaka su zajednički likovi, žanr, većina lokacija i dr. Ovakve serije obično se nastavljaju sve dok ima interesa za njih, a karakteristični žanrovi su "sitcom" (kratka situaciona komedija) i "sapunica" (melodrama iz svakodnevnog života), ali i kriminalistička drama, kao i serija iz nekog profesionalnog miljea (bolnica, odvjetnički ured, forenzički tim i sl.).
"Sitcom", "sapunica", ali i neke kontinuirane serije iz profesionalnog miljea najčešće se pišu za ograničen broj stalnih lokacija (obiteljski stan, bolnica, sudnica i sl.), a snimaju se najčešće u studiju, u relativnom kontinuitetu, s više kamera. Autor scenarija pri pisanju treba imati na umu te parametre.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .