Loglajn (engl. logline, ponekad i tagline) je "udarna rečenica" ili "jednorečenični sažetak" scenarija, tj. filma. Koristi se (u reklamama, najavama i sl.) kako bi se na jezgrovit način predstavio budući film, ili kako bi se producent ili producentska tvrtka zainteresirala za (potencijalni) scenarij. Loglajn se može sastojati i od 2-3 rečenice, ili od jedne duže zavisnosložene rečenice.

Primjeri:
Građanin Kane
rež. O. Welles, SAD 1941.

Novinski tajkun Charles Foster Kane umire sam u svojoj 
ekstravagantnoj palači Xanadu,  izgovarajući jedinu riječ - 
pupoljak. U pokušaju da dokuči značenje te riječi, novinar 
kreće u potragu za ljudima koji su radili i živjeli s 
Kaneom. Oni pričaju svoje priče u seriji flešbekova i 
otkrivaju mnogo o  Kaneu, ali nedovoljno da riješe 
zagonetku njegovih posljednjih trenutaka života. 
(Ovo je samo jedna od mogućih verzija loglajna za ovaJ film.)
Casablanca
rež. M. Curtiz, SAD 1942.

Rick Blaine, vlasnik noćnog kluba u Casablanci, saznaje da 
je njegova stara ljubav, Ilsa, u gradu sa svojim suprugom 
Victorom Laszlom. Laszlo je jedan od vođa francuskog 
pokreta otpora, a budući da su mu nacisti za petama, Ilsa 
očekuje da će im Rick pomoći da pobjegnu iz zemlje. Rick je 
isprva sudržan prema Ilsi koja ga je svojevremeno napustila 
u Parizu, ali kad sazna da je ona za to imala dobre
 razloge, odluči pobjeći s njom koristeći iznuđenu tranzitnu 
 dozvolu. No, taj plan ima i svoje naličje...
(Ovo je samo jedna od mogućih verzija loglajna za ovaj film.)
Bjegunac
rež. A. Davis, SAD 1993.

Dr. Richard Kimble, krivo optužen za ubojstvo svoje žene, 
koristi nesreću zatvorskog autobusa i bježi, pokušavajući 
istovremeno izmaći progoniteljima, na čijem je čelu odlučni 
zavezni šerif, i pronaći pravog ubojicu svoje supruge. 
(Ovo je samo jedna od mogućih verzija loglajna za ovaj film.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .