Ako budete primljeni na našu online scenarističku radionicu vaša ideja za scenarij prvo će pod mentorskim vodstvom biti razrađena i zaokružena u bazičnu filmsku priču s početkom, sredinom i krajem, tj. uvodom, zapletom i raspletom. U ovoj fazi još ne moraju postojati sve ključne točke priče, kao ni detaljna radnja i dijalog. Tako formulirana priča predstavljati će svojevrstan provizorni ili radni sinopsis.

U sljedećoj fazi izradit ćete scenoslijed (engl. step-outline), tj. popis svih scena u filmu, od kojih je svaka opisana u svojim ključnim sastavnicama radnje, ali u svega nekoliko rečenica. U scenoslijedu nema dijaloga likova, ali je priča kompletna, te se može ocijeniti njen ritam kroz raspored scena.

Ponekad se može napisati i tritment (engl. treatment), što je nešto prošireniji scenoslijed (od 10-30 stranica, bez numeracije scena), u kojemu je svaka scena opisana s više detalja, a dozvoljeno je povremeno navoditi i manje segmente dijaloga kako bi se čitatelja informiralo o tipu dijaloške stilizacije i o karakterizaciji likova.

Nakon scenoslijeda, pristupa se izradi prve verzije scenarija (engl. first draft).

Po obavljenoj analizi prve verzije, piše se druga (korektivna) verzija scenarija (engl. second draft). Naša scenaristička radionica tu prestaje, iako time nije nužno isključena autorova potreba za pisanjem daljnjih verzija, sve dok rezultat ne bude optimalan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .