Faze rada
Ako budete primljeni na našu online scenarističku radionicu vaša ideja za scenarij prvo će pod mentorskim vodstvom biti razrađena i zaokružena u bazičnu filmsku priču s početkom, sredinom i krajem, tj. uvodom, zapletom i raspletom. U ovoj fazi još ne moraju postojati sve ključne točke priče, kao ni detaljna radnja i dijalog. Tako formulirana priča predstavljati će svojevrstan provizorni ili radni sinopsis.

U sljedećoj fazi izradit ćete scenoslijed (engl. step-outline), tj. popis svih scena u filmu, od kojih je svaka opisana u svojim ključnim sastavnicama radnje, ali u svega nekoliko rečenica. U scenoslijedu nema dijaloga likova, ali je priča kompletna, te se može ocijeniti njen ritam kroz raspored scena.

Ponekad se može napisati i tritment (engl. treatment), što je nešto prošireniji scenoslijed (od 10-30 stranica, bez numeracije scena), u kojemu je svaka scena opisana s više detalja, a dozvoljeno je povremeno navoditi i manje segmente dijaloga kako bi se čitatelja informiralo o tipu dijaloške stilizacije i o karakterizaciji likova.

Nakon scenoslijeda, pristupa se izradi prve verzije scenarija (engl. first draft).

Po obavljenoj analizi prve verzije, piše se druga (korektivna) verzija scenarija (engl. second draft). Naša scenaristička radionica tu prestaje, iako time nije nužno isključena autorova potreba za pisanjem daljnjih verzija, sve dok rezultat ne bude optimalan.

Ideja
Originalna filmska ideja, tj. ideja za filmsku priču, ponekad se može izraziti i u jednoj rečenici (loglajn), ali - da biste imali dovoljno prostora za formuliranje vaše zamisli - ideja koju ste nam odlučili poslati za pristup scenarističkoj radionici mora imati, osim obvezatnog loglajna, najmanje 15 redaka ako se radi o kratkometražnom filmu, a najmanje 30 redaka ako se radi o dugometražnom filmu, TV-seriji ili TV-serijalu (1 redak = cca 60 slovnih mjesta). Poželjni su nešto duži tekstovi u kojima se, osim bitnih elemenata priče, nalaze i informacije o izvorištu autorove inspiracije, autorskim intencijama, načinu na koji su zamišljeni glavni likovi, postojećim filmovima s kojima bi se planirani projekt mogao usporediti i sl. Ne ustručavajte se opisati sve što vam se čini korisnim kako biste predstavili vlastitu filmnsku ideju!

Ideja koju ćete nam poslati mora biti spremljena u "rtf." ili "word doc." formatu.

Loglajn
Loglajn (engl. logline, ponekad i tagline) je "udarna rečenica" ili "jednorečenični sažetak" scenarija, tj. filma. Koristi se (u reklamama, najavama i sl.) kako bi se na jezgrovit način predstavio budući film, ili kako bi se producent ili producentska tvrtka zainteresirala za (potencijalni) scenarij. Loglajn se može sastojati i od 2-3 rečenice, ili od jedne duže zavisnosložene rečenice.

Primjeri:
Građanin Kane
rež. O. Welles, SAD 1941.

Novinski tajkun Charles Foster Kane umire sam u svojoj 
ekstravagantnoj palači Xanadu,  izgovarajući jedinu riječ - 
pupoljak. U pokušaju da dokuči značenje te riječi, novinar 
kreće u potragu za ljudima koji su radili i živjeli s 
Kaneom. Oni pričaju svoje priče u seriji flešbekova i 
otkrivaju mnogo o  Kaneu, ali nedovoljno da riješe 
zagonetku njegovih posljednjih trenutaka života. 
(Ovo je samo jedna od mogućih verzija loglajna za ovaJ film.)
Casablanca
rež. M. Curtiz, SAD 1942.

Rick Blaine, vlasnik noćnog kluba u Casablanci, saznaje da 
je njegova stara ljubav, Ilsa, u gradu sa svojim suprugom 
Victorom Laszlom. Laszlo je jedan od vođa francuskog 
pokreta otpora, a budući da su mu nacisti za petama, Ilsa 
očekuje da će im Rick pomoći da pobjegnu iz zemlje. Rick je 
isprva sudržan prema Ilsi koja ga je svojevremeno napustila 
u Parizu, ali kad sazna da je ona za to imala dobre
 razloge, odluči pobjeći s njom koristeći iznuđenu tranzitnu 
 dozvolu. No, taj plan ima i svoje naličje...
(Ovo je samo jedna od mogućih verzija loglajna za ovaj film.)
Bjegunac
rež. A. Davis, SAD 1993.

Dr. Richard Kimble, krivo optužen za ubojstvo svoje žene, 
koristi nesreću zatvorskog autobusa i bježi, pokušavajući 
istovremeno izmaći progoniteljima, na čijem je čelu odlučni 
zavezni šerif, i pronaći pravog ubojicu svoje supruge. 
(Ovo je samo jedna od mogućih verzija loglajna za ovaj film.)

Scenarij
O pravilnom načinu formatiranja i stilu pisanja scenarija možete pročitati u odjeljku "formatiranje scenarija" u glavnom izborniku.

Po kriteriju dužine, scenariji (filmovi) dijele se u sljedeće kategorije:
1. kratkometražni: cca do 30 min.
2. srednjemetražni: cca 45-60 min.
3. dugometražni: preko 70 min, najćešće 90-110 min.
Scenarij može svojom dužinom upasti i u područje između navedenih kategorija, ali tada se radi o nestandardnoj dužini koju je teže uklopiti u uobičajene programske niše, pa tako i plasirati.

Scenarij jedne epizode TV-serije može imati sljedeća trajanja:
1. cca 20-25 min (uglavnom "sitcomi", ponekad i "sapunice")
2. cca 45-60 min (svi žanrovi)
3. cca 60-90 min (rjeđi slučajevi kraćih mini-serija)

Pravilno formatiran scenarij ima u prosjeku onoliko stranica koliko je predviđenih minuta trajanja filma ili pojedine epizode TV-serije.

Scenarij koji ćete nam poslati mora biti spremljen u "rtf." ili "word doc." formatu.

Sinopsis
Sinopsis (engl. synopsis) je sažeti prikaz (1-2 str., 30 redaka/str., 50 - 60 slovnih mjesta/redak) ukupne radnje filma. Sinopsisom je nužno obuhvatiti sve bitne točke uvoda, zapleta i raspleta filmske priče, ne ulazeći u detalje. Dijalog likova ne navodi se u sinopsisu.

Primjer sinopsisa:
Transamerika
rež. D. Tucker, SAD 2005.

     Kalifornija, sadašnjost. Sabrina ("Bree"), ustvari 
transeksualac imenom Stanley koji se sprema na operaciju 
promjene spola, dobiva telefonski poziv od Tobyja, 
sedamnaestgodišnjaka koji se predstavlja kao Stanleyev sin. 
Bree objašnjava svojoj prihoterapeutkinji Margharet da je 
kao Stanley imala samo jedan seksualni odnos sa ženom, ali 
da nije znala za postojanje Tobyja. Margareth inzistira da 
Bree sredi svoje odnose s Tobyjem prije no što dobije 
dozvolu za operaciju. 
     Bree odlazi u New York, predstavljajući se kao
kršćanska misionarka,  kako bi platila jamčevinu za Tobyja 
koji je završio u zatvoru zbog prostitucije. Saznavši da je 
Tobyjeva majka mrtva, Bree vodi Tobyja na put do Kentuckyja 
kako bi ga povjerila na brigu njegovom očuhu. Putem saznaje 
da je očuh seksualno zlostavljao Tobyja u djetinjstvu, kao 
i da je Toby otkrio tijelo svoje majke nakon što je 
izvršila samoubojstvo. Bree i Toby nastavljaju put kroz 
Arkansas prema Texasu, gdje se upoznaju s grupom 
transseksualaca. Međutim, Bree i dalje taji pred Tobyjem 
svoj još uvijek aktualni spolni identitet, kao i svoje 
očinstvo. U nastavku puta Toby slučajno ugleda  Breein 
penis dok ona mokri, te se razljuti jer mu je tajila svoj 
spol. U Novom Meksiku primaju auto-stopera koji ukrade 
njihov auto. Lokalni kauboj im potom pomaže i vozi ih do 
kuće Breeinih roditelja u Phoenixu u Arizoni. Kad Breeini 
roditelji doznaju da im je Toby unuk, nude mu da ostane 
živjeti kod njih, ne otkrivajući mu svoje srodstvo. Toby 
pokuša zavesti Bree, nakon čega mu ona konačno priznaje da 
je on njezin sin. Toby odlazi. Bree se vraća u Kaliforniju 
i podvrgava se uspješnoj operaciji promjene spola. Toby, 
sada također u Kaliforniji, nalazi posao kao glumac u porno 
filmovima. On posjećuje Bree i među njima dolazi do 
pomirenja. 
Sinopsis koji nam želite poslati mora biti spremljen u "rtf." ili "word doc." formatu.

TV serija
Serijalizirani igrani TV program obično se dijeli na:
1. TV-serijal, tj. (danas uobičajeno) mini-seriju: brojčano unaprijed određen niz nastavaka/epizoda (od 2 do 20 i više), koje objedinjuje jedinstveni zaplet i likovi, a raspliće se dovršenjem priče u posljednjem nastavku.
2. TV-seriju, tj. kontinuiranu seriju: brojčano neodređen niz nastavaka/epizoda u kojemu je svaki nastavak zaokružena fabularna cjelina sa zasebnim zapletom, a objedinjujuće sastavnice svih nastavaka su zajednički likovi, žanr, većina lokacija i dr. Ovakve serije obično se nastavljaju sve dok ima interesa za njih, a karakteristični žanrovi su "sitcom" (kratka situaciona komedija) i "sapunica" (melodrama iz svakodnevnog života), ali i kriminalistička drama, kao i serija iz nekog profesionalnog miljea (bolnica, odvjetnički ured, forenzički tim i sl.).
"Sitcom", "sapunica", ali i neke kontinuirane serije iz profesionalnog miljea najčešće se pišu za ograničen broj stalnih lokacija (obiteljski stan, bolnica, sudnica i sl.), a snimaju se najčešće u studiju, u relativnom kontinuitetu, s više kamera. Autor scenarija pri pisanju treba imati na umu te parametre.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .